• Reenkarnasyon ruhsal ilkenin yeni bir tensel kabuğa  geri dönüşüdür.
  • Mevlana Celaleddin Rumi; “Ben de cansız varlıkken öldüm, yetişip gelişen bitki oldum; bitkiyken öldüm, hayvan biçiminde tezahür ettim. Hayvanlıktan geçip öldüm, insan oldum; öyleyse ölmekten korkmak niye? Hiç daha kötüye dönüştüğüm, alçaldığım görüldü mü?”
  • Yunus Emre; "Ete kemiğe büründüm,Yunus olarak göründüm (…) Her dem yeni doğarız,bizden kim usanası."
  • Reenkarnasyon (tekrardoğuş, yeniden bedenlenme) ruhsal ilkenin yeni bir tensel kabuğa (et bedene) geri dönüşüdür. Bir insan varlığı için bu kabuk (dış zar) daima bir insan bedenidir. Ancak, bir önceki hayatın yaşanmış olduğu gezegene reenkarne olunabileceği gibi, başka bir gezegene de reenkarne olunabilir.
  • Reenkarnasyonu terapisi; Yaşamın sağlık ve zihinsel kısıtlılıklarının zorunlu olarak bu hayatta ortaya çıkmadığı varsayımına dayanır. Aksine, önceki yaşamlardaki deneyimlerin ve olayların sorunlardan sorumlu olduğu varsayılmaktadır. Bu nedenle, reenkarnasyon terapisi, mevcut yaşamdaki durumu iyileştirmek için önceki yaşamlardaki problemleri çözmeye çalışır. Bununla birlikte, bunlar bilinçaltında daha gizlidir ve dolayısıyla yüzeye getirilmelidir. Hipnoz bilinçsiz içeriğe doğrudan erişim sağlayan bir yöntemdir. Bu nedenle, önceki hayatlar tekrar görünür hale gelebilir, böylece olayları anlamak ve sorunun tetikleyicilerini tanımak mümkün olur.
  • Her insan yeniden dünyaya gelişinde, daha önce yaşadığı durumların toplamının sonucuyla karşılaşır.
  • Bu yaşamda karşılaştığımız, sebepsiz sevdiğimiz ya da sevmediğimiz kişiler, kullandığımız ya da kullanamadığımız yeteneklerimiz, sebepsiz korkularımız, sorunlarımız, genellikle geçmiş hayatlarımızdan bugüne aktarılmış ve hala üzerimizde etkisini sürdüren sonuçlardır. Sebebini bilmediğimiz fobilerimiz, sevgilerimiz, korkularımız, ilişkilerimizde yaşadığımız sorunlar, geçmiş yaşamlarımızdan taşıdığımız izlerdir. Kapalı mekan korkusu olan birinin daha önceki hayatlarından birinde, karanlık küçük bir odaya hapsedilmiş, sudan korkan birinin daha önceki yaşamında, denizde boğulmuş olması, olasılık dahilindedir. Yaşadığımız her olayda daha önce yaptığımız seçimlerin sonuçlarını görürüz.
  • Temel varsayımlar
  • Reenkarnasyon terapisi; bir kişinin yeniden doğduğu görüşündedir. Önceki yaşamlarda mevcut hayatı etkileyen deneyimler ve tecrübeler yaşattı. Aynı zamanda, mevcut yaşamda devam edecek olan farklı geçmiş yaşamlar üzerinde bir gelişim gerçekleşmiştir. güncel yaşam nedenle önceki hayatlarından deneyimlerini birleştirmek için vardır, böylece akla zamanın birçok reenkarnasyonlarını boyunca uzanan bir öğrenme süreci ile kabul edilmelidir.
  • Mevcut hayat hiçbir şekilde tecritte görülmez. Aksine, teoriye göre, insanın eski hayatının anıları da vardır. Bununla birlikte, bunlar bilinçaltında daha gizlidir ve dolayısıyla yüzeye getirilmelidir. Hipnoz bilinçsiz içeriğe doğrudan erişim sağlayan bir yöntemdir. Bu nedenle, önceki hayatlar tekrar görünür hale gelebilir, böylece olayları anlamak ve sorunun tetikleyicilerini tanımak mümkün olur.