• Insanoglu agzından cıkan cümlelerin, beyninden cıkan düsüncelerin, bütün evreni dolasip tekrar onlara geri döndügünü bilse, eminim cok daha dikkatli olurdu.
 • Albert Einstein
 •  
 • Kuantum - Matrix Nedir?
 • İki Nokta Tekniği Nedir?
 • Matrix Türkçe sözlük Matrix anlamı:
 • biyoloji hücreler arasında bulunan madde;
 • anat. dölyatağı, rahim; matbaa. hurufat kalıbı, matris;
 •  jeol. fosil, billur veya başka bir mineralin kaya içinde bıraktığı iz;
 • 2. anlamı matris. dizey.
 • Kuantum: Türkçe sözlük Kuantum nedir?
 • a. fiz. Bir dalganın olası değerlerinin alt değer kümelerinden biri.
 • b.1. Işık birimi. Foton. 2. Bir nörotransmitterin salgılandığı en küçük birim.
 • c. Enerjinin esas ünitesi.
 • Kuantum sözlük anlamı olarak "Bir dalganın olası değerlerinin alt değer kümelerinden biri" anlamın taşır. Kuantum, atomdüzeyindeki, hatta atomdan daha küçük parçacıkların fizik kurallarını tanımlamakta kullanılır.
 • Bütün evren atomlardan, atomlar ise kendilerini oluşturan daha ufak parçacıklardan meydana gelmiştir.
 •  
 • Kuantum Teorisi
 • Kuantum teorisi, atomik olaylardaki enerjiyi açıklamaya yarayan bir fizik teorisidir.
 • Atom çekirdeğinin içinde bulunan proton à protonun içinde à kuark adı verilen milimetrenin trilyonda biri kadar küçük bir mekana sığışmış parçacıklar var à Kuarkları da birbirine bağlayan  gluon denilen kütlesiz parçacıklar var.
 • Atom fiziği bize, boş uzay kavramının geçersiz olduğunu, bizim cansız dediğimiz demirin bile canlı olduğunu ve çevresiyle etkileşim halinde olduğunu, sürekli bir titreşime sahip olduğunu gösteriyor.
   
 • İşte bu anlayış, spiritüel yolların da dünyayı ve evreni algılama biçimidir. Ruhsal öğretilere göre de doğa, durağan değil, dinamik bir dengeye sahiptir.
 • Her şey sürekli yeniden dirilir, doğar yani evrimleşmektedir.
 • Evren birbirinden ayrışamayan bir ağ gibidir.
 • Yani kozmik ağ, hayat doludur, hareket  eder, büyür ve sürekli olarak değişir.
 •  
 • Matrix- İki Nokta Tekniği Nasıl Uygulanır?
 • İki Nokta Tekniği: Bu teknik ile matrixteki enerji potansiyelimizi harekete geçiriyoruz. Biz üçüncü dimensionda yaşıyoruz. Bizim düşüncelerimiz, korkularımız, hayallerimiz, umutlarımız vb. morfogenetik alanımız olan, 4. boyutu oluşturmaktadır.
 • Ancak matrix sayesinde 5 ve daha üst boyutlar ile temasa geçip, quantum sıçramasını aktifleştirebiliriz.
 • Kuantum şifa, nefesimiz yardımıyla çakralarımızda güçlendirip ellerimizle yönlendirdiğimiz çok güçlü ve hızlı sonuca varan enerji sistemidir.

 • Evrende varolan ve farkında olmadığımız için yararlanmadığımız bu enerji hafif dokunuşlarlarla kendimizin veya başkalarının enerji frekanslarını yükseltip, vücudun kendi kendisini iyileştirmesine ve yaşam kalitesini arttırmasına aracılık eder.
 • SEVGİ en yüksek titreşen Enerjidir. KOŞULSUZ SEVGİ yi  hissetmek ve üretmenin  tamamı, Şifa için önkoşuldur
 • Şifanın ana felsefesi, her şifa tekniğinde olduğu gibi sevgiden gelir.

 

 • Ne Düşünürsek Onu Yaşarız, Ne Düşünürsek O Oluruz!
 • Şu anki realitede, inançlarımız, duygularımız, düşüncelerimiz ve hayata bakış açılarımızla oluşturduğumuz titreşim frekansımız sonucunda ortaya çıkan Enerji Matriksimizi yaşıyoruz.
 • Korku, endişe, stres, kaygı, huzursuzluk, değersizlik, çaresizlik duygularından kaynaklanan kurban bilinci ve yaydığımız düşük titreşim frekansıyla, çeşitli negatif olayları, durumları deneyimliyorsak; enerji alanımızı ve frekansımızı değiştirdiğimizde, kendi yarattığımız bu gerçekliği ve geleceğimizi de değiştirebiliriz.
 • Buna göre her birimiz; düşüncelerimizle, beklentilerimizle, dünyanın geleceğine ve bugününe ait tahayyüllerimizle, hem kendi geleceğimizi şekillendiriyoruz hem de evrenin şekillenmesine bir nebze de olsa katkıda bulunuyoruz.
 • Şuurlu ya da şuursuz olarak oluşturduğumuz her düşünce formu bizim katılımımızın olumlu mu olumsuz mu olduğunu belirlemektedir ki bu, işleyişi kavrayan kişi için çok büyük sorumluluklar doğurmaktadır.
 • Bilelim ya da bilmeyelim bu sorumluluk hepimiz için geçerlidir.
   
 • Bugün bilimin ispatladığı kimi gerçekler mistikler tarafından hep bilinmiş ve hep söylenmiştir. Buda, "insan varoluşun büyük dramı karşısında hem aktör hem de seyircidir. Biz ne düşünüyorsak oyuz. Düşüncelerimizle yarattığımız her şeyiz. Düşüncelerimizle dünyayı oluşturuyoruz" derken şuurun madde üzerindeki etkisini, düşünce gücünün önemini, kaderlerimizin oluşumuna olan katılımcılığımızı anlatmıştır.
 • İşte bu anlayış, spiritüel yolların da dünyayı ve evreni algılama biçimidir. Ruhsal öğretilere göre de doğa, durağan değil, dinamik bir dengeye sahiptir. Her şey sürekli evrimleşmektedir.
 • Kişinin düşündüğü, hayal ettiği, umduğu, şüphe ettiği veya tasarladığı her şey, tahakkuk ettirici bir güce sahip olduğu, her düşünce bir realiteye tohum sağladığı için güven ve inanç dolu, iyimser, pozitif düşünceler üretmeye, karamsar ve kötümser olmamaya özen göstermeliyiz.
 • İyilik, neşe, güven dolu olumlu düşünceler sözel ifade olarak telkinle iyi bir hitabet sanatıyla başka insanları da olumlu düşünmeye aklı, mantığı vicdanı bir arada kullanmaya teşvik ettirecek güce sahiptir.
   
 • Olumlu düşünceler, olumlu eylemlerin ortaya çıkmasına neden olurken kişinin kendisini dayanıksız veya hastalanma rizikosu altındaymış gibi düşünmesiyse yankılanma yoluyla bedeninde elverişsiz bir alanın oluşmasına neden olur.
 • Yani, düşünce yetisi ile donatılmış insan, düşüncesini orataya koyduğu andan itibaren, fiziki ve sosyal gerçeği etkilemektedir.
 • Kuantum düşünce yönteminin temelinde kuantum fiziğinin bulguları yatmaktadır. “İnsanların kişilikleri, kimlikleri ve sıfatları, dışarıda keşfedilmeyi bekleyen mutlak gerçekler değildir, insanın zihin haritasında örülü söylem kalıplarının var ettiği göreceli gerçeklerdir” düşüncesi kuantum düşüncenin, kuantum fiziği ile kesiştiği en keskin noktadır.