• Koçluk terimi, “koçluk yapmak” (denetlemek, eğitmek) İngilizceden gelir ve kişisel veya mesleki hedeflerin ve gerekli becerilerin geliştirilmesi ve uygulanması için çok sayıda eğitim ve danışmanlık kavramını tanımlar.
 •  
 • "Koç" kelimesi aslında "taşıma, yani bir yerden başka bir yere taşıma" anlamına gelir ve İngilizcede spor alanında 1885'ten beri İngiltere ve ABD'de kullanılmaktadır.
 • Hayatınızı değiştirmek istiyorsanız, bu anlamda bir adım atmalısınız. Bunun yolu kendinizi sorgulamaktan geçer!
 •  
 • Yaşamınızda değişim, doyum ve denge mi istiyorsunuz?
 •  
 • Yaşam koçluğu, profosyonel bir hizmettir. Kişileri bulundukları noktadan, olmak istedikleri noktaya götüren bir gelişim sürecidir.
 •  
 • Koçluk Nedir?
 • Kişilerin daha iyi hedefler belirlemesini, daha iyi kararlar alarak daha fazla aksiyonda bulunmasını ve güçlü yanlarından daha fazla istifade etmesini sağlayan eyleme dayalı sistematik bir süreçtir. Bu süreç, birlikte kararlaştırılan sonuçlara ulaşmak amacıyla koç ve kişinin gerçekleştirdiği planlı bir yolculuktur.

 • Bugün, daha bilgili, daha talepli, satıcılara daha az güvenen, alıcılara yoğun fiyat baskısı olan bir ortamda satış yapabilmek söz konusudur. Böyle bir ortamda farklı bir yaklaşım sergilemeden satış yapmak mümkün olmuyor.
 •  

 • Yani Satış Koçluğu becerileri, problem çözme becerileri ve müzakere becerilerinin geliştirilmeden satışa çıkılması başarıyı oldukça azaltmaktadır. Bu doğrultuda bizim, satış kadrosunda performansı artırmak isteyen firmalar için önerdiğimiz Satış Koçluğu hizmetimizin detayları aşağıdaki gibidir:
 •  
 • Satış Koçluğu:

 • Gelişmiş ülkelerde bilgi işlem sektörünün hemen ardından en hızlı şekilde büyüyen "Koçluk Hizmeti", istenen performansa ve yaşam memnuniyetine ulaşmak için koç (coach) ve danışan (coachee) arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisi sürecidir.

 • Koçluk ilişkisinin ana hedefi danışanın kendi belirlemiş olduğu hedeflere, koçun desteği aracılığıyla ulaşması ve karşılaştığı problemlerin üstesinden tek başına gelmeyi öğrenmesi sürecidir.
 •  
 • Koçluk dünya genelinde ve Türkiye'de hızlı bir şekilde yayılırken haklı olarak günümüzün ve geleceğin en önemli meslekleri arasında gösterilmektedir. Yapılan bazı araştırmalar Koçluk sisteminden istifade eden kurumların aynı yıl yatırım bedellerinin altı kat fazlasını kazandıklarını göstermektedir. Bu da bizlere koçluğun uzun yıllar boyunca gündemde olacağını göstermektedir. Koçluk gelir getiren bir meslek olmasının yanı sıra hayat boyu uygulanabilecek teknikler aracılığıyla profesyonellerini hedeflerine taşıyan sistemli bir uygulama sürecidir. Günümüz dünyasının gereksinimi olan koçluğa talep arttığı sürece koçluk profesyonellerine olan talep de sürekli olarak artmaktadır.