NLP Basic Kurs Detayı

Kurs Açıklaması

NLP Nedir


 • NLP, bütün iniş ve çıkışlarıyla dünyayı ve insanları nasıl tanıdığınız, neyi nasıl yaptığınız ve kendi gerçeklerinizi nasıl yarattığınız konusundaki deneyimlerinizle ilgilidir.

 • Neden Öğrenmelisiniz?

 • NLP teknik ve stratejileri sayesinde;
 • Kendinize ve başkalarına, öğreneceğiniz teknikler aracılığıyla, yardımcı olma yeteneği kazanacaksınız.
 • Zihninizdeki sınırlamalarla yüzleşmek; iş ve kişisel yaşamınızda ortaya çıkan zorluklara karşı duracaksınız.
 • Kavramsal yeteneklerinizi güçlendirmek, daha açık, yaratıcı olmak ve baskı altında bile sakin düşüneceksiniz.
 • İnsanları daha farklı ve güçlü bir şekilde dinleyebilmek ve söylediklerini “deşifre” edeceksiniz.
 • Kendi hayatınız için güçlü bir vizyon ve bu vizyona doğru ilerlemek için kişisel yetki kazanacaksınız.
 • Etkin bir yaşam için eski, verimsiz inançlarınızdan, davranışlarınızdan, düşünme ve alışkanlıklarınızdan kurtulacaksınız.
 • Dil kullanım tarzınıza dikkat etme yeteneğinizi geliştirmek, başkalarıyla iletişim kurarken mükemmel kalıpları geliştireceksiniz.
 •  
 • NLP Basic-Eğitim Programı:

 • Örnek:
 • Önvarsayımlar - Axiome, Grundannahmen des NLP
 • Duyusal Keskinlik ve Kalibrasyon - Kalibrieren,
 • Uyum - Rapport
 • Temsil Sistemleri - Repräsentationssysteme,
 • Göz Erişim İpuçları - Augenzugangshinweise,
 • Fizyoloji, - Physiologie,
 • Çapa Atma - Ankern
 • Hedefler Açısından iyi Biçimlenmiş Koşullar Oluşturmak - Wohlgeformte Zieldefinition
 • Yeniden Çerçeveleme - Reframing
 • Alt-Modaliteler - Submodalitäten,
 • Mantık Seviyeleri - Logische Ebenen,
 • Ben-Sen-Meta - Ich-Du-Meta
 • Zaman Çizgisi - Time-Line
 • Zaman çizgisinin yeniden yazılması - Re-Imprinting
 • Pratik denemeler - Praxis-Transfer
 • Bitiş ve Kutlama - Abschluss-Sonder-Event
 • Eğitime kimler katılmalıdır:

 • Yaşamının yönetimini eline almak isteyenler
 • Yaşamında farkındalık sağlamak isteyenler
 • Bağımlılıklarından özgürleşmek isteyenler
 • Yeni hedefler belirleyip gerçekleştirmek isteyenler
 • Başarılı olmak isteyenler
 • Daha doyumlu hayat yaşamak isteyenler
 • Daha iyi iletişim kurmak isteyenler
 • Geçmişten özgürleşmek isteyenler
 • Sürekli huzur ve mutluluk içinde olmak isteyenler
 • Öğrenciler, çalışanlar, çalışmak isteyenler ve ev hanımları
 • NLP Eğitim programı genel katılım koşulları:

 • NLP eğitimlerine katılım için, temel ruhsal ve bedensel sağlığın yerinde olması koşulu vardır. Eğitim, katılımcıların herhangi bir psikolojik rahatsızlığının olmadığını kabul eder.
 • Kaçırılan eğitim bölümleri, bir sonraki eğitim döneminde ücret ödemeden tekrarlanabilir.